Zlínský kraj

IKEM

Informační systém QI pomáhá s provozně-ekonomickou agendou špičkového pracoviště

Zjistit více

O našem klientovi

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v tuzemsku, které se více než 50 let zaměřuje na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a nápravu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky. IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik a 15 odborných pracovišť, základen i laboratoří. Celkem disponuje 315 lůžky, z nichž 115 se nachází na jednotkách intenzivní péče.

4 odborná centra

8 klinik

15 odborných pracovišť

Cíle projektu

Zavést systém pro zabezpečení provozněekonomické agendy s výhledem modernizace, zvýšení úrovně řízení a zjednodušení práce personálu, konkrétně v oblastech vnitřní logistiky (nákup a oběh materiálů s využitím čteček čárových kódů) a investičních plánů (jejich příprava, administrace veřejných zakázek a dohled nad plněním).

Popis řešení

QI systém pro IKEM zajišťuje provozně-ekonomickou agendu a vnitřní logistiku, včetně správy léčiv a materiálu. Výběr dodavatelů probíhá podle pravidel veřejných zakázek, s elektronickými formuláři a unikátními evidenčními čísly pro sledování zakázek a materiálu. Systém zajišťuje logické propojení informací, což zlepšuje přehlednost a efektivitu výběrových řízení a správy materiálu. 

IKEM využívá centralizovaný systém žádanek, což umožňuje efektivnější správu a objednávání materiálu. QI také spolupracuje s nemocničním informačním systémem pro automatizovaný výdej materiálu a sledování nákladů. QI systém v IKEM podporuje tvorbu a řízení investičních plánů. Tyto plány jsou vytvářeny přímo v systému a po schválení vedením se z nich generují konkrétní veřejné zakázky. 

Každá zakázka má své evidenční číslo pro jasnou identifikaci a sledování v různých dokumentech. Toto umožňuje efektivnější sledování a vyhodnocování investičních plánů a zlepšuje přehlednost v účetnictví. Kromě toho QI pokrývá celou ekonomickou agendu včetně účetnictví, financí a řízení majetku, a podporuje i agendu zahraničních pracovních cest. Speciální funkce v QI zahrnují celou administrativu od žádosti po vyúčtování cesty, což snižuje papírovou agendu. QI kooperuje s dalšími systémy pro zajištění komplexního provozu institutu. 

Jiří Tesař

Přínosy řešení

„Informační systém QI umožňuje prostřednictvím svých provázaných modulů zajistit správné nastavení a kontrolu procesů i činností důležitých pro řízení. Také můžeme pozitivně hodnotit jeho robustní architekturu, která je spolehlivá i stabilní a zároveň umožnuje pružně reagovat na naše rostoucí požadavky. Z těchto důvodů jsme QI zvolili k řízení klíčových ekonomických procesů.“

Ing. Ladislav Skulina, MHA, náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz, vedoucí Odboru zdravotního účtování a controllingu

Další případové studie

Jan Kelča

Máte zájem o konzultaci?
Technický ředitel Ing. Jan Kelča 
je vám k dispozici.

j.kelca@orcz.cz+420 111 222 445

Nebo vyplňte kontaktní formulář