EU Projects header | ORCZ

EU Projects

Zjistit více

Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184

Projekt si klade za cíl vyvinout komplexní monitorovací technologii v poúrazové rehabilitační péči o pacienty s využitím SMART technologií. Prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje budou získány nové poznatky vedoucí k vývoji nové technologie, která umožní rozvoj poúrazové individuální péče v oblasti telemedicíny. Aplikací technologie bude umožněno efektivně usměrňovat pacienta v procesu rehabilitace bez nutnosti hospitalizace.

Image
logo EU

Automatická detekce a klasifikace mikrokalcifikací v mamodiagnostice

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024556

Hlavním cílem řešení projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v konsorciu složeného ze soukromého subjektu společnosti OR-CZ spol. s r. o. a Fakultní nemocnice Brno.

Společným výsledkem bude vytvoření softwarového řešení, které bude automaticky detekovat a klasifikovat mikrokalcifikace v rámci mamární diagnostiky. Dojde tak k jednoznačnému zvýšení výzkumně inovační kapacity s intenzivním využitím vlastního know-how.

Celý systém bude fungovat na základních principech umělé inteligence a neuronových sítí (Artificial Intelligence). Vznikne samostatný modul, který bude prostřednictvím API rozhraní integrován do systému MARIE PACS.

Image
logo EU

 

Image
LOGO MPO

Vývoj informačního systému
OR-SYSTEM Open

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003944

Předmětem projektu je vývoj nové generace dílčích modulů informačního systému třídy ERP, OR-SYSTEM Open. Tato nová generace IS bude postavena na moderní technologii s možností efektivní komunikace s kooperujícími systémy na bázi standardních rozhraní, a rovněž s  možností webového klienta. Moderní technologie, na kterých bude IS vyvinut, jsou založené na objektově orientované architektuře, která mimo jiné výhody umožňuje využití open source modulů.

Image
logo EU