školení

Školení

Využijte ověřený systém vzdělávání v oblasti IT a informačních systémů

Zjistit více

Nabízíme odborná školení určená uživatelům informačního systému OR-SYSTEM, kteří chtějí plně využít jeho možnosti. Naše školení, vedená zkušenými odborníky, jsou přizpůsobena jak nováčkům, tak pokročilým uživatelům a pokrývají široký rozsah dovedností pro efektivní práci s OR-SYSTEM. Připojte se k nám a posuňte vaše znalosti a produktivitu na novou úroveň.

Nabídka školení OR-CZ

OR-SYSTEM Open - komplexní školení pro správce

Zvládnutí nástrojů pro ovládání OR-SYSTEM Open a pro jeho customizaci. Samostatné řízení provozu OR-SYSTEM Open.

Školitel
Milan Janíček, Jakub Kostaňuk
Délka
4 dny
Úroveň
Profesionál
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

1. den

a) Rozšířené ovládání pro správce systému
b) Přístupová práva a objektová ochrana
c) Instalace a systémová parametrizace OR-SYSTEM Open dle platformy

d) Datová struktura OR-SYSTEM Open

e) Tvorba vlastního menu2. den

a) Seznámení s hiearchií a typy pohledů
b) Základní pravidla pro formuláře

c) Správa pohledů
d) Ovládání nástroje Designer3. den
- Nástroj Designer (pokračování)


a) Úprava vzhledu a funkcionality pohledů
b) Ikony a barvy v browse
c) Práce s paletou objektů

d) Parametrizace objektů4. den - JasperReports 


a) Instalace a ovládání Jaspersoft Studio
b) Úvod do JDBC a Hibernate
c) Práce s elementy (Static Text, Text Field, Frame, Line, Barcode, Image, Chart, Datumové funkce, Java příkazy a funkce)

d) Nastavení parametrů jednotlivých elementů

e) Formátování pomocí stylů
f) Subreporty

g) Výstupy do Excelu
h) Integrace reportů do menu OR-SYSTEM Open

OR-SYSTEM Open - Nákup

Účast na školení přinese seznámení se specifickými funkcemi modulu Nákup.

Školitel
David Halas
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Základní data a číselníky modulu Nákup
 • Nákupní ceny
 • Plánování zásob - vznik požadavků na nákup, disponibilita zboží, regulace stavu zásob
 • Zpracování požadavků na nákup materiálu
 • Nákupní objednávky - tvorba kupních smluv
 • Rámcové nákupní objednávky
 • Schvalovací řízení nákupní objednávky
 • Nákup - příjem
 • Zaúčtování přijaté faktury
 • Vyhodnocení nákupu

OR-SYSTEM Open - Skladové hospodářství

Seznámíte se s prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií.

Školitel
David Halas
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Založení a parametrizace skladu
 • Sklady s řízeným umístěním
 • Přístupy a sklady
 • Tvorba skladových kontací
 • Pojmy: skladové místo, kusové skladové místo
 • Metody řízení cen
 • Skladové pohyby adresné a neadresné
 • Výdej a přesun
 • Vyhodnocování zásob
 • Náležitosti měsíční uzávěrky
 • Skladová inventura
 • Využití čárových kódů ve skladování

OR-SYSTEM Open - Kalkulace

Školení je určené pro pracovníky ekonomiky, obchodu a výroby, zabývající se výpočty plánových kalkulací, stanovením nákladů výrobku, cenotvorbou a vyhodnocující ekonomiku výroby.

Školitel
Vladimír Hencl
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

Získáte znalosti o všech možnostech stanovení plánovaných nákladů na výrobek (materiál, mzdy, režie, fixní a variabilní náklady výrobních zdrojů) - plánová kalkulace.
Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobní zakázku - operativní a výsledná kalkulace zakázky.
Oceňování rozpracované výroby a stavu skladů kalkulací.
Podklady pro návrh tvorby ceny a vlastní tvorba ceny.

 • Správa základních souborů
 • Organizační struktura firmy
 • Práce s režiemi, stanovení výše režií, fixní a variabilní náklady
 • Plánové kalkulace
 • Operativní kalkulace
 • Výsledné kalkulace
 • Vyhodnocení výroby v plánových kalkulacích
 • Ocenění skladu v plánových kalkulacích
 • Tvorba návrhu ceny (skladové, prodejní) a podklady pro přecenění

OR-SYSTEM Open - Technická příprava výroby (TPV)

Seznámíte se s prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií.

Školitel
Milan Janíček
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Správa základních souborů
 • Stroje
 • Nářadí
 • Kalendář
 • Katalog operací
 • Technologické postupy
 • Kusovníky - spotřební normy

OR-SYSTEM Open - Výroba

Seznámíte se s prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií.

Školitel
Milan Janíček
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Datová základna TPV
 • Datová základna výroby
 • Plánování materiálů a dílů
 • Tvorba výrobních zakázek
 • Výrobní dokumentace
 • Výdej materiálů a dílů do výroby
 • Odvádění dokončené výroby
 • Vyhodnocení výroby
 • Sledování nedokončené výroby

OR-SYSTEM Open - Prodej

Seznámíte se s prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií.

Školitel
Jiří Vojta
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Základní data a číselníky modulu Prodej
 • Prodejní ceny
 • Slevy
 • Prodejní nabídky
 • Prodejní objednávky, obchodní smlouvy
 • Expedice
 • Dodávky
 • Fakturace
 • Zaúčtování vydaných faktur
 • Statistiky a výkazy prodeje

OR-SYSTEM Open - CRM

Cílem školení je zvládnutí ovládání OR-SYSTEM Open modul CRM a jeho customizaci. Řešení konkrétních typových procesů CRM.

Školitel
Jiří Vojta
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý
Aktuální termín školení
Přihlásit se na školení Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Nastavení a parametrizace úlohy
 • Vytvoření uživatelských číselníků
 • Adresář firem:

- založení firmy

- klasifikace firmy 

- pohledy do primárního ERP 

- kontakty a kontaktní informace 

 • Obchodní aktivity:

- založení aktivity 

- vyhodnocení aktivity 

- plánování aktivity 

 • CRM Kalendář
 • Obchodníci
 • Úkoly