školení

Školení

Využijte ověřený systém vzdělávání v oblasti IT a informačních systémů

Zjistit více

Nabízíme odborná školení určená uživatelům informačního systému OR-SYSTEM, kteří chtějí plně využít jeho možnosti. Naše školení, vedená zkušenými odborníky, jsou přizpůsobena jak nováčkům, tak pokročilým uživatelům a pokrývají široký rozsah dovedností pro efektivní práci s OR-SYSTEM. Připojte se k nám a posuňte vaše znalosti a produktivitu na novou úroveň.

Nabídka školení OR-CZ

OR-SYSTEM Open - komplexní školení pro správce

Školení je zaměřeno na představení informačního systému OR-SYSTEM Open, tedy ovládání a uživatelskou customizaci systému, a dále je směrováno na rozšířenou správu a pokročilou customizaci celého systému, včetně jeho parametrizace a firemní modifikace systémového nastavení. 

V průběhu školení budou probírané oblasti obohaceny o praktické ukázky a příklady využití různých funkcí v praxi.

Školitel
Jakub Kostaňuk, Milan Janíček
Délka
4 dny
Úroveň
Profesionál

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení

1. den

 1. Představení systému a uživatelské ovládání.
 2. Struktura menu systému a ovládací lišta v okně spuštěné úlohy.
 3. Rozšířené ovládání pro správce systému – nastavení systémových parametrů (objekt Systém) a konfigurace systému. 
 4. Záložka Administrace – Přístupová práva, Elektronické dokumenty, Historie změn, Log systému, Nástroje administrátora, Makra, Řízené objekty. 
 5. Uživatelé (vytvoření uživatele, nastavení přístupů). 
 6. Přístupová práva a objektová ochrana (aktivace ochrany, tvorba přístupových profilů, přidělení uživatelům, tvorba skupin).
 7. Úprava menu (uživatelská i firemní úprava menu), parametry při volání úlohy.

2. den

 1. Správa pohledů – tvorba pohledů, přidělení uživatelům, hierarchie pohledů, doplnění tlačítek do pohledu, režim editace.
 2. Nabídka dalších funkcí – úprava menu.
 3. Exporty do excelu – využití, správa šablon. 
 4. Správa filtrů – rychlý filtr, tvorba filtrů, přidělení uživatelům, hierarchie filtrů, využití filtrů v rámci parametrů při volání úlohy. 
 5. Čtyřlístkové filtry – využití, úprava menu. 
 6. Správa nástroje Designer – úprava detailu pohledů, tvorba záložek v pohledu včetně nastavení parametrů, doplnění našeptávače a prokliků.3. den


 1. Nástroj Designer – pokračování.
 2. Groovy makra – podbarvení záznamů, práce se záznamem v pohledu, speciální groovy makra. 
 3. Makra – tvorba maker, nastavení implementačních bodů makra, využití maker pro zobrazení hodnoty v pohledu.
 4. Nastavení přepínačů pro jednotlivé úlohy, tvorba přepínačů pro pohled (ukázka využití přepínačů vázaných na pohled volaný přes tlačítko ve skaldových dokladech). 
 5. Práce s tiskovými sestavami – využití distribučních tiskových sestav, správa Ga pohledů pro tiskové sestavy, správa menu tisků (záložka Administrace). 
 6. Opakování probírané látky. 
 7. Praktické příklady.

4. den

 1. Instalace a ovládání Jaspersoft Studio
 2. Úvod do JDBC a Hibernate
 3. Práce s elementy (Static Text, Text Field, Frame, Line, Barcode, Image, Chart, Datumové funkce, Java příkazy a funkce)
 4. Nastavení parametrů jednotlivých elementů
 5. Formátování pomocí stylů
 6. Subreporty
 7. Výstupy do Excelu
 8. Integrace reportů do menu OR-SYSTEM Open

OR-SYSTEM Open - Nákup

Přihlaste se na praktické školení modulu Nákup se zaměřením na využití ERP systému v praxi. Účast na školení OR-SYSTEM Open se zaměřením na oblast Nákup vám přinese seznámení se specifickými funkcemi a maximální využití systému v oblasti nákupu materiálu a zboží s provazbou na příjem materiálu na sklad.

V průběhu školení budou probírané oblasti obohaceny o praktické ukázky a příklady využití různých funkcí v praxi. Na závěr školení proběhne opakování probírané látky a praktické příklady pro přítomné uživatele.

Školitel
David Halas
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Seznámení s OR-SYSTEM Open + základní ovládání
 • Seznámení s modulem Nákup a jeho využitím (pro koho je určen, k čemu slouží)
 • Základní nastavení a parametrizace (obecné nastavení, číselníky, parametry dokladů)
 • Přehled o stavu zásob → přehled materiálu a zboží, přehled materiálových potřeb, využití MRP (vazba na modul MRP v OR-SYSTEM Open)
 • Nákupní ceníky → správa ceníků, vývoj ceny materiálu, aktualizace cen dle skutečnosti
 • Plánování zásob → vznik požadavků na nákup (manuálně, s využitím automatizovaného MRP), zpracování požadavků, regulace skladových zásob, disponibilita zboží
 • Evidence poptávek materiálu a zboží, evidence nabídek
 • Nákupní objednávky → ruční tvorba objednávek, generování z požadavků na nákup, zpracování objednávky
 • Rámcové objednávky → tvorba rámcových objednávek, tvorba odvolávek, vyhodnocení rámcové objednávky
 • Schvalovací řízení → možnosti využití WorkFlow pro řízení procesu zpracování objednávky
 • Příjem zboží a materiálu na sklad
 • Speciální funkce → import řádků, hromadná aktualizace ceníků, evidence přijatých DL a snazší způsoby příjmu na sklad

OR-SYSTEM Open - Skladové hospodářství

Seznamte se blíže s oblastí skladového hospodářství v prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií. Zaměříme se na představení OR-SYSTEM Open a jeho maximální využití v oblasti skladování materiálu a hotových výrobků, příjmu zboží na sklad, výdeje materiálu a příprava hotových výrobků pro expedici. 

V průběhu školení budou jednotlivé probírané oblasti obohaceny o praktické ukázky a příklady využití různých funkcí v praxi. Na závěr školení proběhne opakování probírané látky a praktické příklady pro přítomné uživatele.

Školitel
David Halas
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení aneb co vás čeká

 • Seznámení s OR-SYSTEM Open + základní ovládání
 • Seznámení s modulem Skladové hospodářství a jeho využitím (pro koho je určen, k čemu slouží)
 • Základní nastavení a parametrizace (obecné nastavení, číselníky, parametry dokladů)
 • Správa skladů → založení a parametrizace skladu, metody řízení cen, práce s rezervacemi, evidence kusových čísel, řízení skladu, zakladačové (buňkové) sklady, evidenční sklady, metoda FIFO
 • Přístupy na sklad → správa přístupů na sklad, definice oprávnění pro práci s jednotlivými sklady
 • Skladová zásoba → evidence skladové zásoby, kusová skladová zásoba, přehled materiálu a zboží na skladě, evidence zásob na buňkách
 • Účetní souvztažnost → definice předpisů pro účtování skladových pohybů
 • Skladové pohyby → obecný přehled adresné a neadresné pohyby, hromadné zpracování
 • Skladové příjmy → příjem nakoupeného materiálu, neadresný příjem, příjem z výroby
 • Skladové výdeje → neadresný výdej, výdej do výroby, expediční výdej
 • Skladové přesuny → adresný přesun, neadresný přesun, přesun uvnitř zakladače
 • Využití automatů → automatický výdej materiálu do výroby, automatický příjem hotových výrobků na sklad
 • Inventura skladů
 • Účtování skladů → tvorba žádostí o zaúčtování, likvidace faktur, měsíční uzávěrka
 • Vyhodnocení skaldů → reporting dat, vyhodnocení skladových zásob, kontrolní mechanismy pro detekci chyb
 • Využití mobilních aplikací a čárových kódů
 • Speciální funkce

OR-SYSTEM Open - Kalkulace

Školení je určené pro pracovníky ekonomiky, obchodu a výroby, zabývající se výpočty plánových kalkulací, stanovením nákladů výrobku, cenotvorbou a vyhodnocující ekonomiku výroby.

Školitel
Vladimír Hencl
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení

Získáte znalosti o všech možnostech stanovení plánovaných nákladů na výrobek (materiál, mzdy, režie, fixní a variabilní náklady výrobních zdrojů) - plánová kalkulace.
Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobní zakázku - operativní a výsledná kalkulace zakázky.
Oceňování rozpracované výroby a stavu skladů kalkulací.
Podklady pro návrh tvorby ceny a vlastní tvorba ceny.

 • Správa základních souborů
 • Organizační struktura firmy
 • Práce s režiemi, stanovení výše režií, fixní a variabilní náklady
 • Plánové kalkulace
 • Operativní kalkulace
 • Výsledné kalkulace
 • Vyhodnocení výroby v plánových kalkulacích
 • Ocenění skladu v plánových kalkulacích
 • Tvorba návrhu ceny (skladové, prodejní) a podklady pro přecenění

OR-SYSTEM Open - Technická příprava výroby (TPV)

Seznámíte se s prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií.

Školitel
Milan Janíček
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Správa základních souborů
 • Stroje
 • Nářadí
 • Kalendář
 • Katalog operací
 • Technologické postupy
 • Kusovníky - spotřební normy

OR-SYSTEM Open - Výroba

Seznámíte se s prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií.

Školitel
Milan Janíček
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Datová základna TPV
 • Datová základna výroby
 • Plánování materiálů a dílů
 • Tvorba výrobních zakázek
 • Výrobní dokumentace
 • Výdej materiálů a dílů do výroby
 • Odvádění dokončené výroby
 • Vyhodnocení výroby
 • Sledování nedokončené výroby

OR-SYSTEM Open - Prodej

Seznámíte se s prostředím ERP OR-SYSTEM Open, novou funkcionalitou a ergonomií.

Školitel
Jiří Vojta
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Základní data a číselníky modulu Prodej
 • Prodejní ceny
 • Slevy
 • Prodejní nabídky
 • Prodejní objednávky, obchodní smlouvy
 • Expedice
 • Dodávky
 • Fakturace
 • Zaúčtování vydaných faktur
 • Statistiky a výkazy prodeje

OR-SYSTEM Open - CRM

Cílem školení je zvládnutí ovládání OR-SYSTEM Open modul CRM a jeho customizaci. Řešení konkrétních typových procesů CRM.

Školitel
Jiří Vojta
Délka
1 den
Úroveň
Pokročilý

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu nás kontaktujte.

Více informací Méně informací

Obsah školení

 • Nastavení a parametrizace úlohy
 • Vytvoření uživatelských číselníků
 • Adresář firem:

- založení firmy

- klasifikace firmy 

- pohledy do primárního ERP 

- kontakty a kontaktní informace 

 • Obchodní aktivity:

- založení aktivity 

- vyhodnocení aktivity 

- plánování aktivity 

 • CRM Kalendář
 • Obchodníci
 • Úkoly

Fotografie ze školení

Školení OR-SYSTEM 8
Školení OR-SYSTEM 7

Udržíte krok s technologiemi

Školení OR-SYSTEM 6
Školení OR-SYSTEM 5
Školení OR-SYSTEM 4

Získáte dovednosti na profesionální úrovni

Školení OR-SYSTEM 3
Školení OR-SYSTEM 2

Odhalíte všechny možnosti systému

Školení OR-SYSTEM 1