Zlínský kraj

Zlínský kraj

Systém MARIE PACS ve 4 nemocnicích Zlínského kraje

Zjistit více

O našem klientovi

Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic, a sice Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice, a.s., Kroměřížské nemocnice, a.s. a Vsetínské nemocnice, a.s. Nemocnice tvoří základní páteř lůžkových zdravotnických zařízení a zdravotních služeb, které jsou poskytovány občanům celého kraje.

Krajská Nemocnice T. Bati je jednou z největších krajských nemocnic v České republice, na všech svých pracovištích zaměstnává více než 2400 lidí, ročně hospitalizuje přes 45 tisíc pacientů, k dispozici má téměř tisícovku lůžek, z toho téměř 800 pro akutní péči a 200 pro následnou péči. Uherskohradišťská nemocnice má podle posledních statistik 613 lůžek a ročně zvládne poskytnout komplexní lékařskou péči přibližně 25 tis. hospitalizovaných pacientů.

Kapacita Kroměřížské nemocnice je 386 lůžek, kde ročně hospitalizují zhruba 17,5 tis. pacientů. Vsetínská nemocnice pak disponuje 344 lůžky, kdy zdravotnický personál ročně hospitalizuje asi 14,1 tisíc pacientů a zároveň ambulantně ošetří186 tisíc pacientů za rok.

4 nemocnice

2 300+ lůžek celkem

100 000+ hospitalizovaných pacientů

Popis řešení

Hlavním cílem projektu byla implementace moderního informačního systému PACS, který svými funkcionalitami rozšíří stávající řešení, využívané pro zpracování, zobrazení a distribuci obrazové zdravotnické dokumentace.

Dodávka zahrnovala implementaci následujících oblastí:

  • Moderní webový DICOM prohlížeč – MARIE WebVision
  • Oddělený obrazový archiv pro dočasnou archivaci příchozích a importovaných obrazových dat
  • Integrace PACS na další systémy – napojení PACS na integrační platformu 
  • Modernizace stávajícího PACS archivu

Dále veškeré služby spojené s dodávkou:

  • Projektové řízení
  • Instalační a implementační práce
  • Testování
  • Zaškolení personálu
  • Zpracování kompletní dokumentace dodaného řešení
Jiří Tesař

Přínosy řešení

„Projekt centrálního úložiště obrazových dat významně přispěl ke zrychlení vzájemného sdílení výsledků vyšetření mezi jednotlivými nemocnice zřizovanými Zlínským krajem, a tak zpřesnil diagnostický proces u pacientů především v možnosti porovnávat nálezy s jinými, pořízenými v minulosti na jiných pracovištích. Zároveň ušetřil finanční prostředky redukcí zbytečně opakovaných vyšetřovacích postupů.”

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., klinika zobrazovacích metod KNTB

Další případové studie

Jan Kelča

Máte zájem o konzultaci?
Technický ředitel Ing. Jan Kelča 
je vám k dispozici.

j.kelca@orcz.cz+420 111 222 445

Nebo vyplňte kontaktní formulář