AI v MARIE PACS - obrazek

AI v MARIE PACS

MARIE PACS integruje širokou škálu umělé inteligence (AI), kterou lze využít v mnoha oborech. Ve zdravotnickém zařízení dokáže zefektivnit provoz a ušetřit čas lékaře. Její využití je např. v třídění pacientů v čekárně, podpoře méně zkušených lékařů, upozornění na akutní případy apod.

Umělá inteligence

DICOM počítá s IHE profily na AI. A my také! MARIE PACS podporuje profil IHE AIR = AI - Results, který se zaměřuje na výsledky analýzy obrazových vyšetření pomocí umělé inteligence.

RTG plic

 • opacita plic
 
 • abnormality bránice
 
 • pneumothorax
 • atelektáza
 
 • emfyzém
 
 • kyfoskolióza
 • kardiomegalie
 
 • zlomenina
 
 • lokalizace podpůrných zařízení
 • konsolidace
 
 • pleurální afekce
 
 • tuberkulóza
 • léze plic
 
 • abnormality hilu/mediastina
 
 • pleurální výpotek
 • edém
 
 • intersticiální onemocnění
 
 • fluidothorax

 

CT plic

 • identifikace plicních nodulů
 • zvýraznění přítomnosti nodulů na každém řezu a zobrazení jejich řezu a lobární umístění
 • automatické měření průměru a objemu identifikovaných nodulů
 • porovnání charakteristiky plicních nodulů mezi různými vyšetřeními a vytvoření výsledné zprávy s vývojem nodulů
 • klasifikace uzlin jako maligní/benigní a přiřazení sady atributů včetně textury, kalcifikace, okrajů a jemnosti ke každému nodulu
 • identifikace léze způsobené infekcí SARS-CoV-2
 • zobrazení stupně poškození plic po infekci SARS-CoV-2

Lékař nemusí řešit jakou potřebuje umělou inteligenci, ale s čím mu má pomoci. Dál může pracovat s MARIÍ , jak je zvyklý a o zbytek už se postaráme my.

RTG končetin

 • fraktura
 • dislokace
 • kloubní výpotek

CT mozku

 • krvácení intrakraniální, epidurální, subdurální, subarachnoidální, intraparenchymové, intraventrikulární
 • zlomeniny lebky
 • Mass Effect: viditelné stlačení nebo posunutí přilehlých struktur
 • posun středové linie

Mamografie

 • nahrazení nezájmových oblastí syntetickou tkání a ponechání pouze suspektních oblastí
 • volitelné hodnocení hustoty prsu pomocí stupnice BI-RADS, nazývané také Breast Density Evaluation
 • tvorba dílčích syntetických zobrazení pro tomosyntézu prsu
 • mikrokalcifikace

Příprava měření

 • gonometrie
 
 • úhly a lokalizace
 • koxometrie
 
 • Djian-Annonierův úhel
 • náklon pánve
 
 • Úhel CSA (Critical Shoulder Angle)
 • dysplazie kyčelního kloubu
 
 • Cobbův úhel
 • hallux varus a hallux valgus
 
 • klasifikace skoliózy

 

Snímky očí

 • diabetická retinopatie
 • věkem podmíněná makulární degenerace (AMD)
 • Glaukom (zelený zákal)