OR CZ

Konfigurátor a nová vizáž

Konfigurátor dlouhá léta doplňuje rozsáhlé funkce našeho ERP systému. Byl součástí generace předchozí a samozřejmě je zabudován i do OR-SYSTEM Open.

Vylepšené funkce konfigurátoru

Postupně přibývá specifická funkcionalita, kterou v předchozí generaci využívali zákazníci pro své potřeby, a současně probíhá další obecný rozvoj. V titulku článku píšeme o nové vizáži, zmíníme ale i řadu dalších funkcí, o které je konfigurátor obohacen. Nejprve se podívejme na novou vizáž konfiguračního okna. Konfigurační okno, tak jak jej znáte, je rozděleno na 4 části.

  • První z nich je horní toolbar s ikonami, které umožňují řídit funkcionalitu (překlady, zobrazení skrytých vlastností…).
  • Druhou je hlavní část pro vlastní konfiguraci. Zde jsou zobrazeny v pevném formátu názvy vlastností, sady (pokud se jedná o konfigurátor bez podpory maker) a hodnoty, které obsluha při konfiguraci vybírá.
  • Třetí část zobrazuje sestavované řetězce (identifikace skladové položky, název, označení), které jsou přebírány do vytvářené skladové položky.
  • Poslední částí jsou tlačítka pro potvrzení konfigurace, možnost zobrazení rozboru ceny apod.

Hlavní změna se týká části pro vlastní konfiguraci, kdy statické rozložení jednotlivých sloupců dostalo novou dynamiku.

Bylo změněno na tabulku umožňující obsluze dynamicky nastavit šířku jednotlivých sloupců dle jejich obsahu. Touto změnou je ale tato část připravena i na další rozšíření pro zobrazení údajů, které obsluze mohou pomoci při vlastní konfiguraci. Může to být např. zobrazení popisu pro jednotlivé hodnoty, vlastnosti, překlady do zvoleného jazyka a podobně.

Další změnou související s vizáží konfiguračního okna je možnost skrýt údaje týkající se sestavovaných řetězců přebíraných do vznikající skladové položky. Tím dojde k zvětšení prostoru pro vlastní konfiguraci. Toto skrývání je řízeno ikonou v horní části. Pro ty uživatele, kteří tuto část potřebují mít zobrazenou, se samozřejmě nic nemění. To samé platí i o nové vizáži konfiguračního okna – opět je řízeno parametricky a uživatel si může zvolit, zda zůstane u původního zobrazení nebo přejde na novou variantu.

Kromě změn ve vizualizaci je zabudovávána funkcionalita související s využitím konfigurátoru pro definování charakteristik dalších entit svázaných s katalogovou položkou, tak jak tomu bylo u předchozí generace našeho ERP systému. S tímto doplněním bude umožněno definovat charakteristiky k řádku prodejní objednávky, k řádku nákupní objednávky, k řádku výrobní zakázky, pro skladovou zásobu položky i kusovou skladovou zásobu. Stejně jako je pro tyto další objekty umožněno definovat charakteristiky, lze podle nich provádět i vyhledávání. Tato funkcionalita je řízena sestavením vlastního konfigurátoru skladové položky, který může kromě vlastností se vztahem ke skladové položce obsahovat i vlastnosti pro tyto další objekty.

Poslední novinka, kterou dnes zmíníme, souvisí s využitím konfigurátoru pro definici charakteristik taveb. Jedná se o specifickou funkcionalitu, kdy je možné podle libovolných vlastností klasifikovat tavby. To umožňuje definovat hodnoty těchto vlastností, tak jak jsou dodány dodavatelem, přímo do OR-SYSTEM Open a dále s nimi pracovat. Vytvořená tavba je pak připojena k příslušné kusové skladové zásobě.

Image
Nový vzhled konfiguračního okna
Konfigurátor - nový vzhled konfiguračního okna