Afinitní domény

České zdravotnictví se připravuje na budování afinitních domén

Mezi základní stavební kameny elektronického zdravotnictví neboli eHealth patří vytváření elektronických zdravotních záznamů a dokumentů a následně jejich sdílení. Sdílet dokumenty je možné různými způsoby.

Afinitní domény

Jednou z variant, která vychází z mezinárodních standardů a doporučení, jsou tzv. afinitní domény. K této variantě se v poslední době konečně přiklání i tvůrci českého národního eHealth, především pod tlakem odborné veřejnosti a na základě zkušeností z okolních zemí jako je Rakousko, Švýcarsko a v poslední době například i Polsko.

Afinitní doména je pojem zavedený pomocí doporučujících technických profilů mezinárodní organizace IHE. Je možné si ji představit jako dohodu skupiny zdravotnických zařízení, jejíž členové dodržují společná pravidla sdílení elektronických dokumentů zdravotnické dokumentace i společný způsob komunikace s okolním světem a dalšími okolními doménami.

Registr dokumentů

Hlavní prvkem takové domény je registr dokumentů, ve kterém jsou evidovány všechny sdílené dokumenty a zdravotní záznamy pacientů, kterým je poskytována péče v rámci domény. Vlastní uložení těchto dokumentů a záznamů pak může být v jednom společném úložišti nebo ve více úložištích, včetně nemocničních informačních systémů ve zdravotnických zařízeních, která jsou součástí afinitní domény. Dalším jednotícím prvkem domény je jednotný způsob identifikace dokumentů a pacientů.

Aktuálně probíhá mezi odborníky na zdravotnickou informatiku poměrně intenzivní diskuze, v jakém módu takové domény zřídit a jakou roli v tom má hrát stát. Jedním z krajních řešení je existence jedné celostátní domény.

Tato varianta umožní kontrolu státu nad veškerým sdílením dat, nicméně bude z principu velmi rigidní s velmi omezenými možnosti a pomalým rozvojem. Opačným extrémem by bylo nechat vznik afinitních domén bez jakýchkoliv pravidel.

Image
Afinitní domény
OR eHealth Connect

Pokud nechceme jít v Česku extrémní cestou nebo zkoušet úplně nové způsoby, je třeba najít vyvážený kompromis, kdy stát určí pravidla a hranice a poskytne přiměřenou finanční podporu zřizovatelům i členům takových domén na jejich vybudování i provoz. Jako optimální velikost domény se ze zkušeností jeví jeden nebo více krajů. Současně je velmi vhodná existence centrálních služeb, jako jsou například chystané kmenové registry nebo národní katalog služeb eHealth.