• Školení

    Vyberte si z naší nabídky.

Naše školení

Pravidelně zveřejňujeme termíny školení.

Proč jít na školení ?

OR-CZ spol. s r. o. vychází z poznatku, že ani nejmodernější informační systém, technologie a vysoce výkonná výpočetní technika nemusí být jedinou cestou k požadované prosperitě podniku. To jsou poznatky, které nás vedly k nabídce komplexního, cíleného a systematického procesu vzdělávání zainteresovaných pracovníků na všech profesních úrovních tak, jak to odpovídá záměrům úspěšných podniků, zakládajících svoji prosperitu na odborné vyspělosti svých pracovníků. Cílem našeho uceleného systému vzdělávání v oblasti IS/ICT (informačních systémů/informačních a komunikačních technologií) je právě poskytovat podporu a pomoc našim zákazníkům na jejich cestě za touto prosperitou. Proto jsme vybudovali své vlastní školicí zázemí, zahrnující nejen příslušně vybavené učebny, ale především kvalifikovaný tým lektorů. Podle zkušeností mnoha renomovaných firem jsou hlavně schopnosti a znalosti lidí limitujícím faktorem procesu cílevědomého rozvoje a zvyšování výkonnosti podniků. A právě jim školicí středisko slouží.

Co nabízíme

  • standardní školení jednotlivých oblastí informačního systému OR-SYSTEM Open
  • kurzy „na míru“

Jejich obsahovou náplň, termín i délku trvání lze přizpůsobit potřebám klientů. 

  • obecná školení

Jsou věnována nadstavbám a doplňkům základních informačních systémů - komunikačním produktům, databázovým a operačním systémům.Vynechány nejsou ani standardní kancelářské aplikace a programovací jazyky. Tyto „standardní“ kurzy jsou určeny široké veřejnosti. Jejich termíny jsou stanoveny na základě požadavků zákazníků. 

  • rekvalifikační školení

Novinkou je rozšíření těchto kurzů o večerní variantu, která je určena především pro zájemce z Moravské Třebové a okolí. 

Samozřejmou součástí a podporou kvality výuky jsou studijní materiály, umožňující posluchačům věnovat více času praktickému procvičování probrané látky. Cena dokumentace bez školení je stanovena na 70 % ceny školení.

Standardním školícím místem jsou vlastní učebny ve firemním sídle v Moravské Třebové. 
Na základě dohody je možné kurzy pořádat u zákazníka. Podmínkou je pouze odpovídající technické vybavení. Výhodou kurzů pořádaných u zákazníka je možnost přizvat více pracovníků, kteří nemohou z různých důvodů odjet na externí školení. Obsah, termín i délku je možné dle přání přizpůsobit. 

Kompletní nabídku kurzů naleznete níže, kde je možné se registrovat na právě vypsané termíny. V případě zájmu o individuální termíny nás kontaktujte a společně zvolíme vhodný termín. Úspěšné absolvování většiny typů kurzů vyžaduje minimální vstupní znalosti, případně znalosti v rozsahu, který je uveden u konkrétního typu školení. Kurzy vedou zkušení, významnými firmami certifikovaní lektoři, převážně z řad vlastních pracovníků firmy, případně blízcí partneři a spolupracovníci.

Na shledanou s Vámi na našich kurzech se těší celý lektorský tým k.nygrinova@orcz.cz

 

Nejbližší školení