V souvislosti s Covid-19 a nemožnosti uspořádat tradiční konferenci uživatelů jsme zahájili provoz RadiOR!

Formou webinářů poskytujeme prostřednictvím RadiOR zákazníkům informace a náměty z novinek v ERP OR-SYSTEM Open.
Reakce zákazníků po prvním vysílání potvrdily zájem o další díly, včetně plánovaných výjezdů produkčního týmu ke klientům.